Podstrona: Nominacja profesorska dr. hab. inż. Andrzeja Pacany / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nominacja profesorska dr. hab. inż. Andrzeja Pacany

2024-06-10
, red.  Anna Worosz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Pacana,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna dr. hab. inż. Andrzejowi Pacanie, pracownikowi Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. Andrzej Pacana jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunku mechanika, specjalności „technologiczne przygotowanie produkcji”. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał na podstawie uchwały Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w 1999 r. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji uzyskał w 2013 r. uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki w Koszycach. Od lipca 2014 r. został zatrudniony na stanowisku profesora. Od początku swojej kariery naukowej związany jest z Politechniką Rzeszowską.

Działalność naukowa prof. A. Pacany dotyczy zagadnień z obszaru inżynierii produkcji, a w szczególności inżynierii jakości, standaryzowanych systemów zarządzania, logistyki, Lean Manufacturing, doskonalenia jakości technologii, sterowania procesami produkcyjnymi oraz predykcji jakości.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora realizował prace badawcze w ramach systemowego zapewniania jakości. W tym czasie był pierwszym w Polsce pełnomocnikiem nowatorskiego systemu zapewniania jakości w niesamodzielnej jednostce edukacyjnej (certyfikat ISO 9001 – IQNet nr PL-323/I/99). Wypracował modele wdrożeń standaryzowanych systemów zarzadzania, których wdrożył sumarycznie ponad 100. Utrzymywana współpraca z sektorem gospodarczym zaowocowała również licznymi pracami B+R, ekspertyzami i opiniami. Wymiernym efektem tych prac jest ponad 75 umów z sektorem gospodarczym. Jest też współtwórcą dla PCBC SA oryginalnej metodyki akredytowania placów zabaw.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Profesor kontynuował badania głównie z zakresu doskonalenia procesów w ramach inżynierii produkcji, czym zajmuje się do chwili obecnej. Skupił się również na nowych kierunkach badań, które były wynikiem rozwoju oraz zmian organizacyjnych i produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Należy do nich zaliczyć doskonalenie procesów logistycznych, Lean Manufacturing, BHP, predykcję jakości wyrobów i zarządzanie ryzykiem.

Prof. Andrzej Pacana brał udział w 10 projektach. Czynnie uczestniczył w ponad 130 konferencjach krajowych i międzynarodowych, a w 16 był zapraszany do wygłoszenia wykładu plenarnego. Wygłosił wykłady na Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Świętokrzyskiej oraz na Politechnice w Koszycach (Słowacja). Brał udział w ponad 40 komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych. Był redaktorem w 26 monografiach naukowych i członkiem w 11 komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism. Obecnie jest redaktorem w trzech czasopismach. Jest autorem lub współautorem ponad 650 publikacji naukowych, w tym 76 książek (37 monografii i 39 podręczników akademickich) poświęconych zagadnieniom inżynierii produkcji. Aktualne wskaźniki bibliometryczne to IH = 22 w bazie Web of Since i 25 w bazie Scopus. O znaczeniu jego prac mogą świadczyć liczby cytowań wynoszące 906 w bazie Web of Since, 1229 w bazie Scopus i 2292 w bazie Google Scholar. Znalazł się w rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie za 2021 r. (Table-S7-singleyr, Ranking TOP 2%). Od kilku lat znajduje się też wśród 10 najlepiej cytowanych naukowców Politechniki Rzeszowskiej według Google Scholar. W bazie SciVal (Scopus) jest na drugim miejscu wśród najlepszych autorów według dorobku naukowego Politechniki Rzeszowskiej w latach 2018–2024.

Odbył kilka staży naukowych i dydaktycznych, m.in. w: Technická Univerzita v Košiciach, Słowacja, (2022), Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus” Sp. z o.o., Polska (2013–2014), Polimarky Sp. z o. o. Sp. K., Polska (2015), Ekonomická Univerzita v Bratislave, Słowacja (2018), Handlopex SA, Polska (2022).

Prof. dr hab. inż. Andrzej Pacana wypromował w ostatnich siedmiu latach 121 inżynierów i magistrów oraz jednego doktora. Dwie kolejne doktorantki finalizują prace doktorskie. Jest założycielem (2001 r.) i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Inżynierii zarządzania”.

Profesor pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Był również kierownikiem Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, pełnomocnikiem dziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnikiem rektora Politechniki Rzeszowskiej ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz przewodniczącym Uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia. Jest ekspertem Politechniki Rzeszowskiej i Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i obszaru inżynierii produkcji w zakresie świadczenia usług doradczych w obszarze systemów zarządzania. Jest wykładowcą Master of Business Administration oraz członkiem i ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. Występuje w roli recenzenta, trenera, wykładowcy i prelegenta na licznych seminariach i szkoleniach.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał łącznie 28 nagród rektora Politechniki Rzeszowskiej, Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2021) i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2022).

Prywatnie jest żonaty, ma córkę.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję